2. KRAJINA JAKO KOMPLEXNÍ ÚTVAR (GEOKOMPLEX) A SYSTÉM (GEOSYSTÉM)


Klíčová struktura