ÚVOD:


Tato studijní pomůcka je výstupem z grantového projektu FRVŠ č. 1269/2007/G4 "Interaktivní pomůcka pro výuku krajinné ekologie".

Projekt má řešit problém nedostatečných bazálních znalostí a to formou vypracování interaktivní studijní pomůcky, která by srovnala úroveň znalostí studentů z různých oborů či fakult na úroveň požadovanou.

Tato interaktivní studijní pomůcka je členěna do celku UČEBNICE (představující text propojený hypertextovými odkazy s řadou obrázků a schémat pro snadné pochopení studované problematiky) a celku TEST. Celek UČEBNICE je členěn do KAPITOL představujících větší tématické celky učiva. KAPITOLY jsou členěny dle KLÍČOVÝCH STRUKTUR na dílčí problematiky. Celkový přehled zpracované problematiky je patrný z OBSAHU. Celek TEST je zpracován v online a offline formě (blíže viz tlačítko TEST). Testové otázky se vztahují k jednotlivým kapitolám. Tímto způsobem je TEST provázán s UČEBNICÍ.

Pro vyhledávání konkrétních slov (resp. klíčových slov) a slovních spojení v KAPITOLÁCH lze použít kombinaci kláves CTRL+F. Projekt je optimalizován pro prohlížeč Mozilla Firefox, který lze bezplatně stáhnout na www.czilla.cz/produkty/firefox.

Autoři


OBSAH:

1. EKOLOGIE VE VZTAHU KE KRAJINĚ2. KRAJINA JAKO KOMPLEXNÍ ÚTVAR (GEOKOMPLEX) A SYSTÉM (GEOSYSTÉM)3. STRUKTURA KRAJINY


Prostorová struktura krajiny

Krajina a čas


4. KRAJINA A ČLOVĚK5. PROMĚNY KULTURNÍ KRAJINY6. ZĚMĚDĚLSKÁ KRAJINA7. EKOLOGIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ8. KRAJINNÁ DIAGNÓZA A PROGNÓZA9. KONCEPCE OBNOVY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY10. KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY V ČR11. UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ12. GIS a DPZ13. Agrární politika ve venkovské krajiněTest*** NAHORU ***