mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
PŘEDMĚT OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

Zaměření předmětu:
Studenti získají znalosti v oblasti vodoprávní legislativy, znečišťování a ochrany povrchových a podzemních vod, problematiky ochranných pásem vodních zdrojů využívaných za účelem zásobování pitnou vodou, dále pak v otázkách státní správy ve vodním hospodářství a v problematice vodohospodářského plánování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se ve vodoprávní legislativě a schopni provést v laboratoři rozbor vzorku vody a spektrofotometricky stanovit hodnoty základních chemických a fyzikálních ukazatelů.

Výstupy předmětu:
  • Schopnost orientace ve vodoprávní legislativě
  • Schopnost orientovat se v problematice stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
  • Schopnost řešit úpravu malého vodního toku
  • Schopnost vyhodnotit jakost vody
FOTOGALERIE
Fotografie předmětu Ochrana vodních zdrojů
1 2 3 další


Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla