mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer

Aktuality

EURORURAL 18

Mezinárodní konference

EURORURAL '18 – USING POTENTIALS FOR RURAL DEVELOPMENT IN DIFFERENT TYPES OF EUROPEAN COUNTRYSIDE

Rádi bychom informovali všechny zájemce o konání mezinárodní konference o evropské krajině a jejím vnímání EURORURAL '18. Již 6. ročník konference pořádá Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Konference se bude konat ve dnech 3. až 7. září 2018 a je zaměřena na relativně komplexní pohled na problémy venkova z různých úhlů pohledu (ekologie, geografie, demografie, sociologie, ekonomika, územní plánování). Na konferenci jsou vítáni vědečtí pracovníci, studenti i ostatní zájemci zabývající se venkovskými a krajinnými záležitostmi z univerzit, výzkumných institucí nebo jiných veřejných či soukromých subjektů nejen z evropských zemí, ale i ze světa. Oficiálním jazykem konference je angličtina. Předběžná registrace je spuštěna od srpna 2017 ZDE. Více informací získáte z prvního cirkuláře ZDE.

Conference EURORURAL '18 - USING POTENTIALS FOR RURAL DEVELOPMENT IN DIFFERENT TYPES OF EUROPEAN COUNTRYSIDE

takes place from 3rd to 7th September 2018 in Brno. The conference aims at: mapping research in European rural areas; Presenting present knowledge about rural research, and the opportunity of meeting scientists involved in research in this area. The conference focuses on a wide range of rural issues and various research aspects (ecology, geography, demography, sociology, economics, spatial planning). Official language of the conference is English. You can find more information HERE. Preliminary registration is opened since August 2017 HERE.




ALT

V pátek 6.10. proběhla již tradiční Noc vědců, tentokrát na téma mobilita. Na ukázku jsme si připravili několik zajímavých stanovišť, jako třeba koloběh vody, princip eroze, invazní druhy a mnoho dalších. Návštěvnost byla velká a my jsme byli potěšeni z nadšení nejen dětí, ale i ostatních věkových kategorii. Doufáme, že stejné nadšení s námi sdílí i návštěvníci této a akce a budeme se těšit příští rok na viděnou.

Více informací naleznete na našem Facebooku.




Aktuality na našem Facebooku:






EUROPEAN COUNTRYSIDE Časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE je nově indexován v databázi SCOPUS.











IrriPro logo Ústav aplikované a krajinné ekologie navázal spolupráci s italskou společností Irriworks , která se zabývá vývojem softwaru určeného pro závlahy. Pro Mendelovu univerzitu v Brně se díky spolupráci podařilo získat bezplatné licence na moderní závlahový program IrriPro na všechny počítače v učebnách Ústavu aplikované a krajinné ekologie (Q112 a Q113). Licenci k uvedenému softwaru mohou získat na své soukromé počítače i všichni studenti a pedagogové MENDELU, pokud se prokáží platným průkazem studenta/učitele. Software pro závlahy IrriPro je založen na inovativním algoritmu, který umožňuje návrh, správu a analýzu zavlažovacích sítí a umožňuje rychlé a správné dimenzování zavlažovacích systémů s důrazem na přesnost. Aplikace umožňuje provádět návrh zavlažovacího systému během několika minut, pomáhá uživateli zpracovat rozpočet na materiál a vytvořit technickou dokumentaci. Více informací o softwaru IrriPro najdete na www.irriworks.com nebo vám je poskytne Doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.




V rámci projektu Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel (TD020211) byla vytvořena aplikace, která je doplňkovým produktem připravované certifikované metodiky Postup tvorby „Moderní kroniky obce“. V jednotlivých kapitolách najdete krátký popis vybraných mikroregionů a dokumentaci hodnot dané krajiny, významných nejenom pro místní rodáky a starousedlíky. Aplikaci si můžete spustit zde.

Národní konference Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu se konala 23. října 2015. Sborník z konference je zde.




Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla