mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer

Aktuality

Budova Q
Vážené kolegyně a kolegové,

zveme Vás na přednáškydoc. Michaela Sofera z Department of Geography and Environment, Bar-Ilan University v Izraeli:
  • Nový přístup k transformačním procesům na periferii vesnic a měst
    Přednáška se uskuteční ve středu 17. května 2017 od 10:00 v učebně Q111.
  • Měnící se formy arabských osad v Izraeli: urbanizace versus pokles zemědělství
    Přednáška se uskuteční ve středu 17. května 2017 od 13:00 v učebně Q111.

Doc. Michael Sofer je ekonomický geograf přednášející na Katedře geografie a životního prostředí na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli. Je předsedou národní komise Mezinárodní geografické unie, bývalým prezidentem Izraelské geografické asociace a členem Komise poradního výboru prezidenta: Rural Space 2025. Jeho současné výzkumné zájmy se zaměřují na procesy restrukturalizace působící ve venkovském prostoru vyspělých a rozvojových zemí; Podnikání ve venkovském prostoru; Procesy změn v arabských osadách v Izraeli; a ekonomickou a agrární transformaci na Fiji. Témata jsou zaměřena na problematiku rozvoje na místní, regionální a národní úrovni. Přednáška vychází z jeho zkušeností z výzkumů na Fidži, v Tanzánii, Rumunsku a Izraeli.

Přednášky budou v anglickém jazyce.

Svoji účast prosím potvrďte do 16.5. na email: stastna@mendelu.cz

Pro více informací se podívejte na náš Facebook:


Izrael - mimoevropská mobilita

V týdnu od 17.11.2016 navštívila doc. M. Šťastná v rámci mimoevropské mobility univerzitu
Bar Ilan v Ramat Gan v Izraeli kde mimo odborných konzultací s akademickými pracovníky se spolu s doc. Michaelem Soferem z Ústavu geografie a životního prostředí (Department of Geography and Environment) a 22 izraelskými studenty bakalářského oboru podílela na odborné exkurzi v oblasti Golanských výšin. Díky pozitivním ohlasům je jedním z výstupů této mobility příprava výměnného programu pro studenty i akademiky české i izraelské strany, která by měla začít již v roce 2017.

Pro více informací a fotografií se podívejte na náš Facebook.
 Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm

Dne 25.11.2016 byly doc. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. a Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. propagovat naši fakultu na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Dostalo se jim vřelého přijetí a po propagaci byly pozvány i na super občerstvení z místních surovin.

Pro více informací a fotografií se podívejte na náš Facebook.
Exkurze - předmět Komunální odpady a skládkování

V pátek 25.11.2016 jsme se byli se studenty předmětu Komunální odpady a skládkování podívat na exkurzi do brněnské spalovny komunálních odpadů. Jako jindy měla pro nás přichystanou prezentaci
RNDr. Jana Suzová, která nás následně provedla provozem spalovny. Je fakt velký rozdíl mezi studiem z literatury a možností vyslechnout si praktické zkušenosti odborníků z praxe.

Pro více informací a fotografií se podívejte na náš Facebook.
Předmět Odpadové hospodářství - cvičení

V úterý 22.11.2016 probíhala cvičení předmětu Odpadové hospodářství netradiční formou: studenti si vyzkoušeli ruční demontáž vybraného elektrozařízení, následně roztřídili získaný materiál (na železo, litý hliník, plasty, měděné vodiče, hliníkové vodiče, desky tištěných spojů, velké kondenzátory, atd.) a nakonec spočítali cenu vytříděných materiálů podle cen na současném trhu. Svá zjištění budou na příštím cvičení prezentovat.

Pro více informací a fotografií se podívejte na náš Facebook.
EUROPEAN COUNTRYSIDE Časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE je nově indexován v databázi SCOPUS.IrriPro logo Ústav aplikované a krajinné ekologie navázal spolupráci s italskou společností Irriworks , která se zabývá vývojem softwaru určeného pro závlahy. Pro Mendelovu univerzitu v Brně se díky spolupráci podařilo získat bezplatné licence na moderní závlahový program IrriPro na všechny počítače v učebnách Ústavu aplikované a krajinné ekologie (Q112 a Q113). Licenci k uvedenému softwaru mohou získat na své soukromé počítače i všichni studenti a pedagogové MENDELU, pokud se prokáží platným průkazem studenta/učitele. Software pro závlahy IrriPro je založen na inovativním algoritmu, který umožňuje návrh, správu a analýzu zavlažovacích sítí a umožňuje rychlé a správné dimenzování zavlažovacích systémů s důrazem na přesnost. Aplikace umožňuje provádět návrh zavlažovacího systému během několika minut, pomáhá uživateli zpracovat rozpočet na materiál a vytvořit technickou dokumentaci. Více informací o softwaru IrriPro najdete na www.irriworks.com nebo vám je poskytne Doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
V rámci projektu Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel (TD020211) byla vytvořena aplikace, která je doplňkovým produktem připravované certifikované metodiky Postup tvorby „Moderní kroniky obce“. V jednotlivých kapitolách najdete krátký popis vybraných mikroregionů a dokumentaci hodnot dané krajiny, významných nejenom pro místní rodáky a starousedlíky. Aplikaci si můžete spustit zde.

Národní konference Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu se konala 23. října 2015. Sborník z konference je zde.
Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla