Moderní kronika obce

Tato aplikace je ukázkovým produktem metodiky Moderní kroniky obce. V jednotlivých kapitolách najdete krátký popis krajiny mikroregionů a dokumentaci hodnot zdejší krajiny, významných pro místní rodáky a starousedlíky.