Krajina mikroregionu, dříve typicky zemědělská, byla od 60. let minulého století silně poznamenána těžbou uranové rudy. Těžba probíhala na několika lokalitách- Rožná, Olší a Petrovice Slavkovice. V roce 1987 byl v tehdejším ČSUP (Československý uranový průmysl) zahájen celostátní útlumový program a dnes je již v provozu jediný důl Rožná I s plánovaným ukončením těžby v roce 2017.

Hodnota č. 1 Hradisko

Vrch Hradisko, tyčící se v nadmořské výšce 518 m v severovýchodní části Rožné, je jednou z nejzvýznamnějších mineralogických lokalit Moravy. Je proslulý těžbou lepidolitu, opředený pověstmi a od nepaměti hojně využívaný obyvateli obce pro různé společenské aktivity.

Výstupy

Hodnota č. 2 Křížky

Drobné sakrální objekty v krajině byly v minulosti četnější. V souvislosti s těžbou uranu jich několik zaniklo. I přesto jsou stále vzpomínány v souvislosti s vycházkami a opečovávány místními obyvateli.

Výstupy

Hodnota č. 3 les Křižník

Před zahájením těžby se na území Rožné vyskytovalo více menších lesních útvarů s pomístními názvy jako Trhovec, Křižník či Kroužky. Rodáci rádi vzpomínají, jak do těchto lesů chodili sbírat borůvky a houby. Les Křižník je jedním z těch, kterých se těžba nedotkla a poskytuje tak místo pro rekreaci i současným generacím.

Výstupy

Hodnota č. 4 Obecní palouk

Obecní palouk nacházející se v blízkosti bývalého mlýna (dnešního obecního úřadu) byl v minulosti významným společenským centrem. Místní omladina, zejména děvčata, sem chodila pást husy.

Výstupy

Hodnota č. 5 Potok Nedvědička

Potok Nedvědička protékající centrem obce byl v minulosti pravidelně využíván k zimním radovánkám. Mužské osazenstvo hojně vzpomíná, jak na něm byly stavěny hráze za účelem bruslení.

Výstupy