mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
PŘEDMĚT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je dosáhnout u studentů pokročilých znalostí oboru odpadové hospodářství, zejména porozumění problematice biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi. Student získává dovednosti, umožňující mu zvládnutí problematiky výstavby, provozování a rekultivací skládek, sběrných středisek, třídících linek a dalších zařízení na nakládání s odpady. Uplatňuje inovační řešení v odpadovém hospodářství, využívající nové techniky a technologie. Získané kompetence mu umožňují samostatně řídit nakládání s komunálním odpadem i jeho živnostenskou složkou a odpady z obalů. Na základě prokázaných znalostí a dovedností se orientuje v legislativním prostředí a je schopen nést odpovědnost i za prevenční řešení v odpadovém hospodářství.

Výstupy předmětu:
  • Koncepčně řešit a projektovat zařízení pro nakládání s odpady
  • Orientovat se v základních laboratorních postupech pro odpadové hospodářství
  • Provádět praktická zjištění a průzkumy z oboru Odpadové hospodářství
FOTOGALERIE
Fotografie předmětu Odpadové hospodářství
1 2 3 další


Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla