mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
PŮDOZNALSTVÍ, GEOLOGIE, KVALITA A ZDRAVÍ PŮD

Zaměření předmětu Půdoznalství:
Cílem předmětu je naučit posluchače dívat se na půdu jako samostatný přírodní útvar vzniklý zákonitým vývojem, složený z minerálních a organických částic které je životním prostředím mikroorganismů, stanovištěm rostlin a regulátorem koloběhu látek. Posluchač by měl být naučen přistupovat k půdě jako dynamickému a stále se vyvíjejícímu systému.

Zaměření předmětu Geologie:
Získání základních všeobecných a pokročilých znalostí v oboru geologie a získání schopností tyto znalosti a dovednosti podrobit kritickému myšlení v interdisciplinárních aktivitách a souvislostech.

Zaměření předmětu Kvalita a zdraví půd
Seznámit posluchače se základními znalostmi charakterizujícími fyzikálně-chemickou a biologickou podstatu kvality a zdraví půd s důrazem na znalosti interakcí mezi rhizosférními organismy a rostlinnou a s důrazem na význam kvalitní a zdravé půdy pro udržitelnost ekosystémů.

FOTOGALERIE (Archiv UAPMV, V.VLČEK)
Půdoznalství, Geologie, Kvalita a zdraví půd
1 2 3 další


Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla