mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
PŘEDMĚT OBNOVA VENKOVA

Zaměření předmětu:
Cílem je seznámit studenty s celoevropským hnutím za obnovu a rozvoj venkova a s jeho současnou podobou a výsledky v České republice. Dále studentům zprostředkovat znalosti o cílech a prostředcích poskytovaných EU na rozvoj regionů ve střední a východní Evropě. Seznámit studenty s požadavky EU na úroveň zpracování projektů podmiňujících získání prostředků ze strukturálních fondů EU. Naučit studenty chápat obnovu venkovského prostoru v integrálním pojetí krajiny a sídla.

Výstupy předmětu:
  • Schopnost identifikovat potenciál konkrétního venkovského prostoru
  • Schopnost navrhovat management území v závislosti na identifikovaném potenciálu
  • Schopnost orientovat se v problematice obnovy venkova
  • Schopnost vnímání krajiny v časových a prostorových souvislostech
  • Znalost problematiky rozvoje venkova včetně fungování veřejné správy na tomto úseku
FOTOGALERIE

Obnova venkova 2015: Exkurze Hostětín, Modrá

V rámci předmětu Obnova venkova proběhla v roce 2015 exkurze do Vzdělávacího a informačního střediska ekocentra Veronica v Hostětíně a Archeoskanzenu Modrá. V Hostětíně byli studenti seznámeni s ekocentrem, sušárnou, kořenovou čistírnou a výtopnou na biomasu. V Modré proběhla prohlídka Archeoskanzenu a přilehlé expozice Živá voda.

1 2 3 další

Obnova venkova 2016: Spolky na ochranu alejí

V rámci předmětu Obnova venkova si studenti zakládali spolky na ochranu alejí a propagovali je na skupinovém workshopu. Vybrané fotografie ukazují propagační činnost jednotlivých spolků.

Spolky: Friends of alley, Okrašlovací spolek ŠLAP, Spolek alejí Ivančicka, Spolek Bobravská alejka, Spolek PRŠÍ A LEJE, Spolek Veselá alej, Spolek Za aleje, Spolek ZKAMA

13 14 15 další
Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla