mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
STUDIJNÍ OBOR AGROEKOLOGIE

bc agroekologie logo

Předměty bakalářského studijního oboru Agroekologie:

Základy krajinného inženýrství
Ochrana vodních zdrojů
Odpadové hospodářství
Půdoznalství, Geologie, Kvalita a zdraví půd
Mikrobiologie prostředí

Charakteristika oboru:
Studium tvoří účelový celek disciplín technických, přírodovědných, zemědělských, ekologických, ekonomických a společenských, které souvisí s ochranou a tvorbou zemědělské krajiny a její ekologické stability. Absolventem je bakalář, jehož zájem je zaměřen k ekologické optimalizaci zemědělské krajiny. Je schopen realizovat např. krajinné plánování, rekultivace, protierozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů apod. s aspektem na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí jako celku.

Uplatnění absolventa:
Agroekologové nacházejí a budou nacházet uplatnění v těchto institucích: katastrální a pozemkové úřady, zeměměřičské a katastrální inspektoráty, zemědělské podniky a agrodružstva, obecní a krajské úřady, hygienické stanice, firmy zabývající se zneškodňováním odpadů, projekční a stavební firmy apod. Dále se uplatní v podnikatelské sféře v oblasti ekologického zemědělství, agroturistiky, ekologického posuzování atd.

Podrobnější informace o bakalářském studijním oboru Agroekologie si můžete stáhnout zde.

Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla