mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
STUDIJNÍ OBOR POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY

bc agroekologie logo

Předměty bakalářského studijního oboru Pozemkové úpravy a ochrana půdy:

Ochrana vodních zdrojů
Odpadové hospodářství
Půdoznalství, Geologie, Kvalita a zdraví půd
Mikrobiologie prostředí

Charakteristika oboru:
Studium je zaměřeno na problematiku pozemkových úprav, ochrany půdního fondu a celkové péče o venkovskou krajinu. Absolventi získají základní teoretické a praktické znalosti pro řešení problematiky půdní úrodnosti, posuzování bonity a ceny půdy i základní znalosti a dovednosti z geodetických prací a budou schopni řešit problematiku zúrodňování půd a organizace půdního fondu.

Uplatnění absolventa:
Praktické uplatnění absolventů je zejména v profesích zabývajících se půdou a péčí o ni, a to na pozemkových úřadech, v projekčních kancelářích, na katastrálních úřadech a na příslušných orgánech státní správy.

Podrobnější informace o bakalářském studijním oboru Pozemkové úpravy a ochrana půdy si můžete stáhnout zde.

Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla